Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο: Κέντρο Αριστείας για την Γαλάζια Ανάπτυξη

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποφάσισε την ίδρυση Κέντρου Αριστείας με θεματικό αντικείμενο τη Γαλάζια Ανάπτυξη-Ναυτιλιακή Επιχειρηματικότητα -Θαλάσσιο Περιβάλλον-Νησιωτικότητα, με τη συμμετοχή μελών του Πανεπιστημίου τα οποία έχουν πλούσιο …

>>