Νέα εφαρμογή στην ΑΑΔΕ σχετικά με τα κριτήρια χρήσης και εκμετάλλευσης επαγγελματικών σκαφών

Η νέα απόφαση Α 1018/2020 εφαρμόζεται στην εκμίσθωση σκαφών αναψυχής, από εκμισθωτή, εγκατεστημένο ή μη στο εσωτερικό της Χώρας, που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της Χώρας, ή από εκμισθωτή μη …

>>