Καλό Χωριό: «Ανοίγει» ο δρόμος για αλιευτικό καταφύγιο – Πόσα σκάφη θα χωράει

Στο Καραβοστάσι Καλού Χωριού, υπάρχει σήμερα μια υποτυπώδης προβλήτα, με την οποία εξυπηρετούνται στοιχειωδώς οι ψαράδες της περιοχής

Ανοιχτός είναι πλέον ο δρόμος για τη δημιουργία του αλιευτικού καταφυγίου στο Καλό Χωριό Λασιθίου, ένα έργο ως γνωστόν που συζητιέται εδώ και πάνω από μια 15ετία. Το σημαντικό βήμα, σε διαδικαστικό επίπεδο, έγινε με την έκδοση της απόφασης περιβαλλοντικών όρων του έργου (τη λεγόμενη ΑΕΠΟ) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Η περιβαλλοντική έγκριση δόθηκε με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και πλέον ο κύριος του έργου, δηλαδή η Αντιπεριφέρεια Λασιθίου, έχει πάρει το «πράσινο φως» για να αναζητήσει τον κατάλληλο τρόπο χρηματοδότησης και να δρομολογήσει το εγχείρημα, το οποίο θα δώσει “ανάσα” στην αλιευτική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής.

Στο συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο χωροθετείται η δημιουργία του αλιευτικού καταφυγίου, εν προκειμένω στην περιοχή στο Καραβοστάσι Καλού Χωριού, υπάρχει σήμερα μια υποτυπώδης προβλήτα, με την οποία εξυπηρετούνται όπως-όπως οι ψαράδες της περιοχής. Με το προωθούμενο έργο του αλιευτικού καταφυγίου προβλέπεται να δημιουργηθεί ένας λειτουργικός και πλήρως εξοπλισμένος αλιευτικός λιμενίσκος, ο οποίος θα εξυπηρετεί την αλιευτική δραστηριότητα της περιοχής.

Σύμφωνα µε στοιχεία του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου, στην περιοχή δικαιοδοσίας του (από Σίσι μέχρι Παχιά Άµµο) υπάρχουν συνολικά 706 σκάφη μικρού εκτοπίσματος, στα οποία περιλαμβάνονται 127 επαγγελματικά και 539 ερασιτεχνικά αλιευτικά σκάφη, καθώς και 140 μικρά σκάφη αναψυχής. Το προτεινόμενο έργο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά του λιμένα του Αγίου Νικολάου, εξυπηρετώντας αλιευτικά σκάφη που σήμερα ελλιμενίζονται είτε στη μαρίνα του Αγίου Νικολάου, είτε στην ευρύτερη περιοχή κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου, κυρίως σε φυσικούς όρμους και ακάλυπτες ακτές, χωρίς ασφάλεια και λιμενικές εξυπηρετήσεις.

Ο σχεδιασμός του έργου γίνεται με παράλληλο στόχο το αλιευτικό καταφύγιο να είναι σε θέση να παρέχει λιμενικές εξυπηρετήσεις (ελλιμενισμό σκαφών σε περίπτωση θαλασσοταραχής, παροχή νερού κ.λπ.) και για άλλες κατηγορίες σκαφών, εκτός από αλιευτικά, όπως ναυταθλητικά και τουριστικά.

Το έργο προτείνεται να κατασκευαστεί στη δυτική βραχώδη ακτή του ομώνυμου όρμου και σε απόσταση περίπου 130 μέτρων από το δυτικό όριο της παραλίας του Καλού Χωριού, ενώ απέχει περίπου 2 χλμ. από τον ομώνυμο οικισμό.

Τα κύρια έργα αφορούν σε: α) κατασκευή προσήνεμου και υπήνεμου μόλου και παραλιακών κρηπιδωμάτων, β) ράμπα ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, γ) διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης, και ε) διαμόρφωση-βυθοκόρηση λιμενολεκάνης.

Στη λιμενολεκάνη θα μπορούν να εξυπηρετούνται περίπου 46 αλιευτικά σκάφη διαφόρων κατηγοριών, ενώ η δυναμικότητα του καταφυγίου μπορεί να αυξηθεί κατά 22 σκάφη με χρήση του εξωτερικού τμήματος του υπήνεμου μόλου, με αποτέλεσμα η μέγιστη δυναμικότητα του αλιευτικού καταφυγίου να φτάνει περίπου τα 68 σκάφη.

Χωρητικότητα 68 σκαφών

Τα προτεινόμενα έργα για τη δημιουργία του αλιευτικού καταφυγίου στη θέση «Καραβοστάσι» του Καλού Χωριού αφορούν, σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, στα ακόλουθα:

 • Προσήνεμος μόλος τεθλασμένης μορφής συνολικού μήκους περίπου 204,30 μ., εκ των οποίων τα 151,30 μ. αποτελούν τμήμα του προσήνεμου µόλου µε κρηπίδωμα εσωτερικά και πρανές από φυσικούς ογκολίθους εξωτερικά, και τα υπόλοιπα 53,0 μ. αποτελούν τμήμα συναρμογής µε την ακτή και προστασίας έναντι της κυματικής δράσης της χερσαίας ζώνης όπισθεν των παραλιακών κρηπιδωμάτων.
 • Υπήνεμος μόλος (ΙΚΛΜΝΞ) συνολικού μήκους περίπου 68,50 μ. µε κατακόρυφο μέτωπο εσωτερικά και εξωτερικά.
 • Φανοί ναυσιπλοΐας τοποθετούνται στο ακρομόλιο του προσήνεμου µόλου και στην κεφαλή του υπήνεμου µόλου.
 • Διαμόρφωση οδού πρόσβασης (ΗΘΙ), αφορά πεζόδρομο μήκους περίπου 37,50 μ., από τη ρίζα του υπήνεμου µόλου μέχρι τον υφιστάμενο χωματόδρομο. Ο πεζόδρομος διαμορφώνεται στο υφιστάμενο βραχώδες πρανές µε πλάτος 4,50 μ.
 • Παραλιακό κρηπίδωμα (ΔΕΖ), συνολικού μήκους περίπου 105,50 μ. και ωφέλιμου βάθους στα -3,50 μ.
 • Ράμπα ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, η οποία διαμορφώνεται στη ρίζα του παραλιακού κρηπιδώματος και προς τον προσήνεμο µόλο. Το πλάτος της ράμπας είναι 7,50 μ. και η κλίση της είναι 15%.
 • Διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης συνολικής έκτασης 3.500 m2, μεταξύ του υφιστάμενου δημοτικού δρόμου, του πρανούς της ακτής και του χώρου όπισθεν των κρηπιδοτοίχων.
 • Επίστρωση της χερσαίας ζώνης όπισθεν των κρηπιδοτοίχων από σκυρόδεμα και επένδυση µε φυσικούς λίθους της περιοχής.
 • Διαμόρφωση λιµενολεκάνης συνολικής εκτάσεως 10 στρεμμάτων περίπου και διαύλου εισόδου ελάχιστου εύρους 50,0 μ. και συνολικής εκτάσεως περίπου 4,0 στρεμμάτων.
 • Βυθοκόρηση της λιµενολεκάνης, έτσι ώστε να αποκτήσει ελάχιστο ωφέλιμο βύθισμα στα -3,50 μ. και του διαύλου εισόδου έως τα -4,0 μ.
 • Η/Μ εξοπλισμός κρηπιδωμάτων: Κατά μήκος όλων των κρηπιδωμάτων προβλέπεται η κατασκευή καναλιού για την τοποθέτηση όλου του απαιτούμενου Η/Μ εξοπλισμού (π.χ. παροχής ρεύματος, ύδατος, δίκτυο πυρόσβεσης κ.λπ.).
 • Εξοπλισμός κρηπιδωμάτων: Προβλέπεται η τοποθέτηση εξοπλισμού για τον ασφαλή ελλιμενισμό των σκαφών (δέστρες, κρίκοι, προσκρουστήρες) σε όλο το μήκος των κρηπιδωμάτων.
 • Βοηθητικό κτήριο: Στη χερσαία ζώνη που δημιουργείται, προβλέπεται η κατασκευή βοηθητικού οικίσκου εμβαδού σε κάτοψη περίπου 150,0 μ. Η συνολική δυναμικότητα του αλιευτικού καταφυγίου είναι κατά μέγιστο 68 σκάφη.

Πηγή

Πρόσφατα

Στην Αίγινα και μετά το καλοκαίρι: Όλοι οι λόγοι που την κάνουν έναν ιδανικό χειμερινό προορισμό

Αρχαίοι ναοί, μεσαιωνικά κάστρα, βυζαντινά μοναστήρια και ξωκλήσια, Καποδιστριακά και Αρχοντικά κτίρια, αλλά και κατοικίες μιας μεγάλης παρέας καλλιτεχνών του περασμένου και αυτού του αιώνα. Από τον Οκτώβριο μέχρι και

Νέα σύνθεση Δ.Σ. για την Ένωση Μαρινών Ελλάδας

Ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 οι αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας με την εκλογή 7 μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Πρόεδρος παραμένει ο κ. Σταύρος

Στη 2η θέση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος TECHNO 293 ο Μελέτης Καλπογιαννάκης

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποιεί ο Μελέτης Καλπογιαννάκης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της κατηγορίας TECHNO 293 που διεξάγεται στη λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας. Στα Youth boys έχουν γίνει 4 ιστιοδρομίες και ο

μοιρασου το αρθρο

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *